INVERTOVANI SIRUP

Invert  JASENICA PD – Šta je to?

Invert  JASENICA PD  dobija se enzimskom hidrolizom šećernog sirupa. Šećer (saharoza,disaharid,složeni šećer) se enzimski razgrađuje na za pčele lako svarljive šećere (fruktoza i glukoza – monosaharidi).
Ovako dobijen invert sa enzimskom hidrolizom i po tehnologiji  koju smo dobili od proizvodjača enzima iz Nemačke je vrhunskog kvaliteta bez HMF-a (koji je otrovan za pčele) , a nerazgrađene saharoze su manje od 5%. Tako dobijeni invert je po strukturi gotovo isti kao med. Zato ga pčele rado uzimaju kao svoju hranu.

U čemu je razlika između inverta i šećernog sirupa?
Šećerni sirup je rastvoreni šećer u vodi.On je i dalje složeni šećer (disaharid).Pčele moraju svojim enzimom (samo mlade pčele luče enzim invertaze) da ga razgrađuju-invertuju u proste šećere fruktozu i glukozu, pa tek tada ga uzimaju kao svoju hranu.
Sa korišćenjem Invert  JASENICA PD  izbegnuto je nepotrebno iscrpljivanje pčela, a i deponovanje hrane u saće je znatno brže.

P A Ž N J A !   O P R E Z  !
Ne koristite kiselinom invertovani šećerni sirup zato što u njemu ima previše HMF-a (hidroksimetilfurfurala), a on je otrovan za pčele.
Na osnovu trogodišnjih studija grupe naučnika „kako utiče prehrana na životni vek pčele“, rezultati ove studije su jasni:
-Med nije imao nikakvih negativnih  efekata na zdravlje pčela, rezultati su slični i sa enzimskim invertovanim šećernim sirupom.Dok kiselinom invertovani šećerni sirup  značajno (oko 50%) skraćuje životni vek pčele i dovodi do ozbiljnog oštećenja epitalnog tkiva crevnog takta, što stvara otvoreni pristup virusima.
Zato ako ne posedujete enzimski invertovani šećerni sirup, alternativa je prihraniti pčele običnim šećernim sirupom.

Invert  JASENICA PD

Enzimski invertovani šećerni sirup se veoma uspešno koristi za:
– dopunu zimske hrane, Invert se daje od avgusta pa sve do prvih hladnih dana u količini potrebnoj za  prezimljavanje, srazmerno jačini pčelinjeg društva. Od 1l Invert-a košnica dobija više od 1kg na težini.
– brzu dopunu hrane na optimalan nivo (zaliha meda minimum 9 ÷ 10 kg po pčelinjem društvu) u proleću kad vremenske prilike dozvole (noćna temperatura veća od 10⁰C).
– nadražajno prihranjivanje 0,2 ÷ 0,3l (poželjno dva puta dnevno ujutru i uveče), a u cilju brže izgradnje satne osnove i stimulaciju matice na povećano polaganje jajašaca.
– stimulativnu prihranu rojeva da bi stigli za pašu u istoj godini.
– prihranu oplodnjaka i nukleusa ali tek kada matica pronese jajašca.
– posle oduzimanja ramova sa medom – uveče dodati 1÷2l Invert-a da bi se ublažio stres zbog nedostatka zalihe hrane.

Invert S – JASENICA PD 
Koristi se za nadražajnu prihranu kada se želi brzi razvoj pčelinjeg društva. Može skoro u potpunosti da zameni ranu prolećnu pašu (uljana repica …) i tako umanji troškove,vreme i trud za selidbu pčelinjaka na ranu razvojnu pašu.

U Invert  JASENICA PD  mogu neposredno pre upotrebe da se dodaju različiti preparati , a u cilju preventive ili lečenja pčelinjeg društva.