PROTEINSKA POGAČA

PROTEINSKA POGAČA

Sastav: saharoza,fruktoza,glukoza, proteini 6-8%, minerali, vitamini i voda

PROTEINSKU pogaču pčele  rado uzimaju i obično se koristi kao prolećna prehrana za stimulisanje ranog legla, kako bi osiguralo jako i zdravo pčelinje društvo odnosno uvećanje pčelinjeg društva .Poznato je da pčele traže polen samo na udaljenostima od 500 m . A često se zna dogoditi da imamo puno košnica ( više od 50 ) na jednom  mestu ili da smo okruženi drugim pčeljinjacima pa da fali polena u prirodi za sva naša pčelinja društva . Kako ne bi brinuli  da li će nam se društvo razviti ravnomerno onda u tom slučaju dodajemo PROTEINSKU  pogaču sa dodatkom inektiranog pivskog  kvasca koji je po sastavu dosta sličan polenu. Posebno se preporučuje za uzgoj matica.

Najnovijom tehnologijom enzimske proizvodnje JASENICA PD pogače su proizvedene bez štetnog HMF-a (hidroksimetilfurfural). Istraživanja su pokazala da se pri kiselinskoj hidrolizi šećera i pri radu na visokoj temperaturi stvara kao nusproizvod HMF. Jedina mogućnost izbjegavanja HMF-a je enzimska hidroliza bez upotrebe kiselina.

Pogača je bez GMO-a, te je rađena isključivo iz šećera domaće proizvodnje